Радиоактивные элементы
Страница 40

Kхige suurem tuumaavarii juhtus 26. aprillil 1986 aastal kell 01:24 Tрernoobхli tuumaelektrijaamas. Reaktoril viidi lдbi ohutuskatse, mis pхhjustas soojusplahvatuse. Terve maailm sai plahvatusest teada 30. aprillil. Enne seda katastroofi oli suuremaks avariiks 1979 aastal Trimail – Ailendis (Pensilvania, USA) toimunud avarii.

Radionukliidsed heiteained, mis saattusid keskkonda Tрernoobхli avarii tulemusena, olid erineva agregaatse ja kumilise koostisega. Algul oli radionukliidide toime nagu tolmul. Oli mдrgata цkosisteemide tхsist degradatsiooni, loomade hukkumine ja migratsioon, tekkisid geneetilised mutatsioonid. 1986 aasta juulis jдlgiti putukalt hukkumist radioaktiivse kiirguse tulemusena.

Inimese tervisele mхjuvad nii loomulikud kui ka tehnogeensed radionukleiidid. Loomulikke hulka kuuluvad jargmised radionukliidid: 14 C, 40 K, 238 U, 176 Lu jnt., tehnogeensete hulka 90 Sr, 89 Sr, 137 Cs, 131 I jnt.Loodusliku radiatsiooni tase on 15  Rцntgeen/h. Ьhes aastas teeb see 130 ml. ber (rцntgeni bioloogiline ekvivaleent), kuid inimtegevuse tulemusena suureneb aastane kiirgus umbes 590 ml.ber. Vдga ohtlik on radoon, mis esineb 222 Rn ja 220 Rn kujul. Radoon eritub maa alt ja ehitusmaterjalidest. See gaas on etiti ohtlik kinnistes ja tuulutamata ruumides. Radioaktiivne kiirgus pхhjustab vдhi arengu. Eriti intensiivselt kiirguvad organid, mille kaudu radionukliidid sattuvad organiismi: kilpnддre  maks  luustik  lihased. Kхige hellamad radioaktiivse kiirguse korral on reproduktiivsed organid, silmad ja punane vereaju. Kui kiirguse maht on 5 Gr siis tekib raske silma rikkustamine (katarakta).

Inimesed kardavad tuumaelektrijamaid, sest nendel on puuduvad korralikud infoallikad tuumaenergija tootmist.Использованная литература:

1.      «Вредные вещества в промышленности 2» и неорганические и  элементоорганические соединения». Издание пятое, стереотипное. Издательство «Химия»., Москва, Ленинград., 1965г. c.618

2.      http://stopatom.slavutich.kiev.ua/1-4-5a.htm

3.      http://stopatom.slavutich.kiev.ua/1-4-4a.htm

Другие статьи из раздела

Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

                   ...


Твердофазный синтез K3ReO5

1. Введение. В настоящий момент большой интерес представляет уже не столько изучение свойств веществ, в которые специально были введены какие-то добавки (иногда это очень сильно меняет свойства исходного вещества), но и то, как ведут себя сами примесные вещества в данной матрице. Отсюда следует проблема синтеза матрицы, свойства и парам...


Термическая переработка углей

Введение Под термической переработкой углей (пиролизом) понимают процессы, происходящие при нагревании угля в отсутствии каких-либо реагентов. В последние время под «пиролизом» стали подразумевать также процессы с воздействием какого-либо дополнительного реагента (гидропиролиз, окислительный пиролиз). Под термической переработкой понима...